PDF
Print
E-mail
24
May
Pengangkatan/Pengaktifan Kembali ke Dalam Jabatan Dosen.

Written by Administrator

A. Selesai melaksanakan tugas belajar

1.Syarat-syarat

a. Bagi PNS dosen yang tugas belajar di luar negeri setelah ada pengembalian secara resmi dari Biro Kerjasama Luar Negeri.

b. Bagi PNS dosen yang belajar di dalam negeri setelah ada pengembalian secara resmi dari pimpinan Perguruan Tinggi Negeri tempat PNS dosen yang ber-sangkutan melaksanakan tugas belajar.

2. Kelengkapan Berkas

Berkas yang diperlukan adalah :

a. Surat keputusan kenaikan pangkat terakhir yang telah di legalisir oleh pejabat yang berwenang.

b. Surat keputusan pengangkatan dalam jabatan Fungsional dosen terakhir yang telah dilegalisir oleh pejabat yang berwenang.

c. Surat keputusan tugas belajar yang telah dilegalisir oleh pejabat yang berwenang.

d. Surat keputusan pembebasan sementara dari tugas-tugas jabatan dosen selama melaksanakan tugas belajar yang dile-galisir oleh pejabat yang berwenang.

e. Fotocopy persetujuan tugas belajar ke luar negeri dari Sekretaris Kabinet bagi PNS dosen yang tugas belajar ke luar negeri.

f. Fotocopy surat penyerahan kembali setelah selesai tugas belajar di luar negeri dari Biro Kerjasama Luar Negeri.

B. Selesai melaksanakan tugas sebagai pejabat Negara, kelengkapan berkas :

1. Fotocopy surat keputusan kenaikan pangkat terakhir yang telah dilegalisir oleh pejabat berwenang.

2. Fotocopy surat keputusan pengangkatan dalam jabatan fungsional dosen terakhir yang telah dilegalisir oleh pejabat yang berwenang.

3. Fotocopy surat keputusan pengangkatan sebagai pejabat Negara dilegalisir oleh pejabat yang berwenang.

4. Fotocopy surat keputusan pembebasan sementara dari jabatan organik selama menjadi pejabat Negara yang dilegalisir oleh pejabat yang berwenang.

5. Fotocopy surat keputusan pember-hentian sebagai pejabat negara yang dilegalisir oleh pejabat yang berwenang.

 

S5 Box

Register

*
*
*
*
*

Fields marked with an asterisk (*) are required.